home » nalatenschapsmediation » afwikkelen nalatenschap met behoud/herstel van familierelaties

de goede verhoudingen bewaken en bewaren

Als een ouder overleden is, brengt dat verdriet, geregel en vragen over de toekomst en afwikkeling van de nalatenschap met zich mee. Het laatste wat je wil, is dat je elkaar als broers en zussen kwijtraakt. Een mediator inschakelen is dan een goed idee, omdat de mediator jullie als procesbegeleider verder helpt. 

 

Mediation is een proces, met een kop en een staart. Het is een proces waarin de bovenstroom (feiten) en de onderstroom (wat speelt er nog meer) samen op gaan om tot een goed einde te komen. Die beide stromen in evenwicht brengen en dan komen tot een oplossing waar iedereen zich in kan vinden is de meerwaarde van mediation. 

U kunt zich voorstellen dat de bovenstroom een bootje is met wind in de zeilen. Als de onderstroom de andere kant op gaat, blijft het bootje per saldo op dezelfde plek dobberen. Als de onderstroom wél de wind in de zeilen krijgt, doordat deelnemers aan het mediationproces zien wat er speelt, gaat het bootje wél de goede kant op. En dan komt u verder. In gesprekken samen komt u soms niet verder en draait u in cirkeltjes rond. Een mediator als gespreksbegeleider helpt u dan verder, ook om elkaar te laten uitpraten, zodat u soms dingen hoort die u niet wist...

Het kan zijn dat er veel onderstroom boven water komt. Enkele voorbeelden:

  • de oudste die zich heel verantwoordelijk voelde en veel heeft geregeld, maar zich nu minder serieus genomen voelt omdat zijn zussen en bun echtgenoten ineens van alles willen regelen waar hij het niet mee eens is.
  • een middelste kind dat veel praktische zorg heeft verleend terwijl het jongste kind in het buitenland zat.
  • het jongste kind in het buitenland, dat dus weliswaar fysiek op afstand was, maar wel iedere zondagavond met vader belde en dan goede geestelijke gesprekken met vader voerde, die hem erg hebben gesteund maar waar de andere kinderen niets van af wisten).

Ik geef maar enkele voorbeelden die zouden kunnen spelen, waardoor het moeilijker is om in één gesprek tot een eindoplossing te komen omdat er meer speelt dan verschil van inzicht over de verkoop van de ouderlijke woning of de verdeling van de familiebezittingen.

Het proces hoeft niet heel lang te duren, maar het ligt er aan wat er speelt. Van een afstand kan ik u niet beloven dat u in drie gesprekken klaar bent. Iedere familie is anders, ook qua tijd die nodig is. Misschien zijn de individuele gesprekken en daarna een gezamenlijk gesprek al voldoende. Maar misschien ook niet, en dan zet dat de situatie en relaties onder druk – daar hebt u niets aan. U kunt dit maar één keer doen en dan het liefst goed.

Ik begin altijd met individuele gesprekken met alle betrokken familie-/gezinsleden. Zo leert u mij  kennen en ik u, zodat ik wat kan doorvragen en u zich in vertrouwelijke setting kunt uitspreken. Tegelijkertijd inventariseer ik zoveel mogelijk wat speelt in de bovenstroom (wat moet er geregeld worden, wie wil wat en waarom) en in de onderstroom. Daarna pakken we het proces in groter gezelschap op. 

Mijn ervaring als kandidaat-notaris in het familierecht komt mij hierin goed van pas. Ik heb veel boedels en nalatenschappen afgewikkeld en ken het juridisch kader.  Waar nodig worden externe deskundigen ingeschakeld. In een nalatenschapsmediation is dat vaak de notaris. De notaris bewaakt de termijnen (bijvoorbeeld voor beneficiaire aanvaarding), adviseert u op de juridische onderdelen en het erfrecht en wikkelt dit notarieel af. Het beste voor uw familie is als er een goede samenwerking is tussen mij als mediator en uw notaris. 

 

 

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Pinterest Delen via email Delen via email

Familie-Zaken

Sandrasteeg 8 (op afspraak)

7411 KS Deventer

info@familie-zaken.nl

» meer