home
Pauline Schonewille-van Diest

Mr. Pauline Schonewille-van Diest

 

MfN-geregistreerd

Specialist samengestelde gezinnen

Specialist familiemediation

Specialist nalatenschapsmediation

Aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland

Aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Mediators

Aangesloten bij Vereniging van Agrarisch Recht

Aangesloten bij Platform Christenmediators

 

bellen > 0570-745017 of 06-42170211 (spoed)

mailen > info@familie-zaken.nl

Familie-Zaken is een niche kantoor, dat zich richt op het oplossen en voorkomen van conflicten in relaties, gezinnen en families.

Pauline Schonewille is familie-adviseur en mediator. Cliënten en collega's waarderen haar om haar brede kennis en praktijkervaring in haar vakgebied, haar analytisch vermogen, praktische aanpak, verbindend vermogen en betrokkenheid.

Als het gaat om familie en zaken, ontstaat er vaak gedoe. Emoties, onuitgesproken verwachtingen, morele opvattingen (de onderstroom) geven ruis op de lijn in het gesprek over feiten en mogelijkheden (de bovenstroom). De naam van het kantoor geeft al aan wat mijn werkveld is: als het gaat om familie en zaken en alles daar tussen in en om heen.  

Onze speciale expertise ligt op het gebied van samengestelde gezinnen, ouder-/kindrelaties, agrarische families, al dan niet in combinatie met het (erf)recht.

Familie-Zaken werkt vanuit het kantoor in Deventer nationaal en internationaal nauw samen met deskundigen op andere vakgebieden, onder wie Else-Marie van den Eerenbeemt, Annette van Riemsdijk en Fred Schonewille als de situatie daarom vraagt.

Dit doen wij o.a. voor u:

 • coaching samengesteld gezin
 • individuele stiefoudercoaching
 • ouderschapscoaching voor ex-partners
 • coaching ouder en kind na scheiding
 • voorbereiding samengesteld gezin
 • advies testament en samengesteld gezin
 • sparringpartner/adviseur/gespreksleider in familiekwesties
 • nalatenschapsmediation
 • herstelmediation bijvoorbeeld tussen ouder en kind
 • family mediation - maken of aanpassen ouderschapsplan
 • spoedmediation bij overlijden - bijvoorbeeld over de begrafenis
 • mediation advocacy
Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Pinterest Delen op Hyves Delen via Google Plus Delen via email Delen via email

Familie-Zaken

Sandrasteeg 8 (op afspraak)

7411 KS Deventer

info@familie-zaken.nl

» meer