home » samengesteld gezin » ervaringen van anderen

ervaringen van andere (stief)ouders

 

"Jouw kennis over samengestelde gezinnen en stiefouderschap, praktische oplossingen, ervaringen, (h)erkenning, relativeringsvermogen en gestructureerde aanpak heeft ons zo goed gedaan. We raden alle partners met een samengesteld gezin aan om dit traject bij jou te volgen!" (vader en stiefmoeder)

"Ik wilde een succes maken van mijn nieuwe situatie; wilde een goede 'nieuwe' vader worden, samen met J. de zwakheden onder ogen zien en hiervoor oplossingen vinden (opvoeding, tegenstrijdigheden). Naar mate onze eigen nieuwe situatie beter op orde komt, lijken de andere zaken minder relevant" (vader, 44)

 "Frappant is dat we bij jou kwamen voor hulp bij het omgaan met de ex van mijn man. Eigenlijk hebben we daar weinig aandacht aan besteed. Toch is zij veel meer naar de achtergrond verdwenen (en dat was wat we wilden bereiken). Deels doordat er daadwerkelijk iets in de communicatie begint te veranderen, maar zeker ook omdat we onze richting niet meer door haar laten bepalen" (stiefmoeder, 39)

"De positieve ervaring die ik nu samen met J. heb opgedaan, geeft mij een prima bodem en veel vertrouwen in elkaar en in de toekomst" (vader, 47)

"In een beperkt aantal gesprekken heb ik erg veel geleerd. Bedankt!" (stiefmoeder, 40)

"Wat de mediationgesprekken ons gebracht hebben: het inzicht dat we gekregen hebben dat we een heel normaal stiefgezin zijn, met alle valkuilen van dien. Daar willen we zo min mogelijk in vallen, en we hebben nu handvatten om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. We houden heel veel van elkaar, onze liefde is alleen maar sterker geworden en we genieten er van om leuke dingen te doen samen" ((stief)vader en (stief)moeder)

"Ik kan het anderen aanraden (doe ik ook) en kan veel vertellen van de (positieve) dingen die het maken van een stiefouderschapsplan me/ons heeft gebracht" (stiefmoeder, 35)   

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Pinterest Delen op Hyves Delen via Google Plus Delen via email Delen via email

Familie-Zaken

Sandrasteeg 8 (op afspraak)

7411 KS Deventer

info@familie-zaken.nl

» meer