home » over de praktijk » over mijn werkwijze

hoe werkt Familie-Zaken?

 

Graag voer ik met u een kennismakingsgesprek. Zo kunnen we kennismaken en kan ik u mijn werkwijze uitleggen of meer informatie geven. U weet zo of u bij Familie-Zaken aan het goede adres bent.

Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt soms aan u gevraagd om een intakeformulier in te vullen met informatie over uw situatie. Ook verzamelt u de benodigde stukken en neemt deze mee. Zo kan ik uw situatie goed in kaart brengen en wordt meteen duidelijk wat er speelt en geregeld moet worden.

Vóór het eerste gesprek ontvangt u per e-mail de mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken die gelden tijdens de mediation, zowel tussen u als betrokken partijen, als ten opzichte van de mediator. Het eerste gesprek begint met het ondertekenen van deze overeenkomst, door de betrokken partijen en de mediator. Na ondertekening van de mediationovereenkomst begint de mediation.

Een mediationproces neemt normaal gesproken ongeveer vier tot vijf gesprekken van anderhalf uur in beslag. Afhankelijk van uw omstandigheden kunnen dat meer of minder gesprekken zijn.

Van ieder gesprek maakt de mediator een schriftelijk verslag. Dat kan een uitgebreid gespreksverslag zijn, een bevestiging van hetgeen besproken is en/of een actiepuntenlijst(je).

Het mediationtraject wordt beëindigd door de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, een scheidingsconvenant (al dan niet met ouderschapsplan) of een ander schriftelijk stuk waarin de mediator bevestigt dat de mediation is beëindigd en welke afspraken partijen hebben gemaakt.

Na afronding van het mediationtraject volgt soms nog een aanvullend juridisch traject, bijvoorbeeld het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter, of het ondertekenen van de akte van huwelijkse voorwaarden bij de notaris.

Sommige mensen die in mediation hun conflict hebben opgelost, hechten er waarde aan om de mediation ook symbolisch af te sluiten. Bijvoorbeeld door een plechtigheid met naasten om het huwelijk niet alleen juridisch maar ook ritueel te beëindigen. Of een etentje met het hele samengestelde gezin, om de nieuwe start te symboliseren. Ik denk graag mee in het vinden van een mooie vorm waarin dit proces en deze periode afgesloten kunnen worden, op een manier die goed bij jullie past.

 


Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Pinterest Delen op Hyves Delen via Google Plus Delen via email Delen via email

Familie-Zaken

Sandrasteeg 8 (op afspraak)

7411 KS Deventer

info@familie-zaken.nl

» meer